Drift

Drift

Driften af vandværket, og forsyningen gennem ledningsnettet til stophanerne, varetages af Andelsselskabet Filskov Vandværks bestyrelse.


Fejlmelding: oplysninger om driftsforstyrelser, brud på ledninger eller andre tekniske forhold, rettes til:


GEVs El- og Vandvagt på: 40 96 12 65


Nye tilslutninger: Henvendelse om nye tilslutninger og køb af andel (medlemskab) sker også til GEV,
der oplyser om priser, regler og praktiske forhold. Seneste prisliste er Filskov Vand Takstblad 2021.


Kontakt GEV for ny tilslutning på: 75 32 11 66