Drift

Drift

Driften af vandværket, og forsyningen gennem ledningsnettet til stophanerne, varetages af Andelsselskabet Filskov Vandværks bestyrelse.


Fejlmelding: oplysninger om driftsforstyrelser, brud på ledninger eller andre tekniske forhold, rettes til:


Driftsleder -  Peder Eriksen på 4089 5972


Nye tilslutninger: Henvendelse om nye tilskutninger og køb af andel (medlemskab) sker også til formand eller næstformand,
der oplyser om priser, regler og praktiske forhold. Seneste prisliste er Filskov Vand Takstblad 2016, som også gælder i 2019.


Formand - Jesper Nielsen på 6133 6634


Næstformand - Johnny Mikkelsen på 2172 5671