Præsentation af bestyrelsen

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Filskov Vandværk er valgt på en årligt generalforsamling, som afholdes i Marts.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som hver især er valgt ind for to år af gangen.

Bestyrelsesmedlem

Jesper Nielsen
Mosegårdsvej 1

Tlf.nr:. 6133 8834

E-mail:. fvv@filskovvandvaerk.dk

Bestyrelsesmedlem

Mette Berntsen

Amtsvejen 25A

Tlf.nr.: 2620 8628

E-mail:. Kasserer@filskovvandvaerk.dk

Bestyrelsesformand

Kristine Wagner

40 80 64 20kw@hulgaardadvokater.dk

Bestyrelsesmedlem
Ole B. Lyhne
30 71 11 57

obl@gev.dk

Bestyrelsesmedlem

René Heiselberg Gier

30 31 11 90

rhg@gev.dk