Præsentation af bestyrelsen

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Filskov Vandværk er valgt på en årligt generalforsamling, som afholdes i Marts.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som hver især er valgt ind for to år af gangen.

Formand

Jesper Nielsen
Mosegårdsvej 1

Tlf.nr:. 6133 8834

E-mail:. fvv@filskovvandvaerk.dk

Kassere

Mette Berntsen

Amtsvejen 25A

Tlf.nr.: 2620 8628

E-mail:. Kasserer@filskovvandvaerk.dk

Næstformand

Johnny Mikkelsen

Blåhøjvej 4

Tlf.nr:. 2172 5671

E-mail:. nvv@filskovvandvaerk.dk

Driftsleder
Peder Eriksen
Gyvelvænget 20
Tlf.nr:. 4089 5972

E-mail:. driftsleder@filskovvandvaerk.dk

Sekretær

Anja Nørgaard Nissen

Toften 24

Tlf.nr.: 2140 7958

E-mail:. sekretaer@filskovvandvaerk.dk