Home

ALLETIDERS

VAND TIL TIDEN 

Andelsselskabet Filskov Vandværks formål er i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov og regulativ, at forsyne andelshaverne og andre forbrugere indenfor vandværkets forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris.