Om os

Vores Historie


Filskov Vandværk blev etableret som et privat andelsselskab i 1937.

Den første vandværksbygning lå bag Amtsvejen 31, hvor det var i drift indtil 1979.

Ved opførelsen blev vandværket placeret ved siden af Filskov Mølle.

Det var dengang en meget central placering i byen. Møllen er siden revet ned.

Vandværksbygningen fra 1937 findes stadig, den anvendes nu til private formål.

Allerede i 1963 indførtes vandmåler hos den enkelte forbruger.

Det nuværende vandværk blev bygget ved Toftegårdsvej i 1979.
Det har to boringer til 80-90 meters dybde.


Bygning, teknisk udstyr, ledningsnet og vandmålere hos forbrugerne vedligeholdes løbende.